Lep' Dress

 Váy 7 mảnh 1 hàng cúc 1VA806TR Váy 7 mảnh 1 hàng cúc 1VA806TR
795,000₫
 Váy rút dây ngực 1VA764XT Váy rút dây ngực 1VA764XT
850,000₫
 Váy wrap bèo 1VA766BE Váy wrap bèo 1VA766BE
795,000₫
 Váy tím đuôi cá dài tay 1VA805XT Váy tím đuôi cá dài tay 1VA805XT
750,000₫
 Váy nhún ngực cổ tim 1VA755CA Váy nhún ngực cổ tim 1VA755CA
695,000₫
 Váy hở tay cổ yếm 1VA822BE Váy hở tay cổ yếm 1VA822BE
795,000₫

Inner Allure

Xem bộ sưu tập

Spring Waltz

 Váy 7 mảnh 1 hàng cúc 1VA806TR Váy 7 mảnh 1 hàng cúc 1VA806TR
795,000₫
 Váy rút dây ngực 1VA764XT Váy rút dây ngực 1VA764XT
850,000₫
 Váy wrap bèo 1VA766BE Váy wrap bèo 1VA766BE
795,000₫
 Váy tím đuôi cá dài tay 1VA805XT Váy tím đuôi cá dài tay 1VA805XT
750,000₫
 Váy nhún ngực cổ tim 1VA755CA Váy nhún ngực cổ tim 1VA755CA
695,000₫
 Váy hở tay cổ yếm 1VA822BE Váy hở tay cổ yếm 1VA822BE
795,000₫
 Váy trễ vai 2 tầng bèo 1VA820CA Váy trễ vai 2 tầng bèo 1VA820CA
750,000₫
 Set áo váy ren 1VA825TR Set áo váy ren 1VA825TR
970,000₫
 Váy cổ vuông nơ ngực 1VA855BE Váy cổ vuông nơ ngực 1VA855BE
750,000₫
 Váy 2 dây cổ wrap 1VA835XL Váy 2 dây cổ wrap 1VA835XL
795,000₫
social