Đồng giá 599K

 Minzy Dress 7VA099XA Minzy Dress 7VA099XA
650,000₫
 Tana Dress 6VA159TR Tana Dress 6VA159TR
695,000₫
 Váy 2 dây 2 ly 1VA1096DO Váy 2 dây 2 ly 1VA1096DO
695,000₫
 Váy 2 dây nhún ngực 1VA1073DE Váy 2 dây nhún ngực 1VA1073DE
695,000₫
 Váy 2 dây nhún ngực 3VA874BE Váy 2 dây nhún ngực 3VA874BE
750,000₫
 Váy áo trắng phối cv đen 1VA1074DE Váy áo trắng phối cv đen 1VA1074DE
750,000₫
 Váy bèo hở lưng 1V975HO Váy bèo hở lưng 1V975HO
795,000₫
 Váy chiết eo tay lỡ 1VA474RD Váy chiết eo tay lỡ 1VA474RD
750,000₫
 Váy cổ 2 ve nơ eo 1VA1094XT Váy cổ 2 ve nơ eo 1VA1094XT
695,000₫
 Váy cổ V cúc to 8VA068CA Váy cổ V cúc to 8VA068CA
695,000₫
 Váy cổ V đuôi cá 3VA565VA Váy cổ V đuôi cá 3VA565VA
695,000₫
 Váy cổ V nhún tùng 4VA641HO Váy cổ V nhún tùng 4VA641HO
695,000₫
 Váy cổ V tơ sống 6VA474DO Váy cổ V tơ sống 6VA474DO
750,000₫
 Váy cổ V xoè 7 mảnh 3VA956VA Váy cổ V xoè 7 mảnh 3VA956VA
795,000₫
 Váy cổ vuông nơ ngực 2VA855BE Váy cổ vuông nơ ngực 2VA855BE
750,000₫
 Váy cổ vuông ôm hông 2VA1101DO Váy cổ vuông ôm hông 2VA1101DO
695,000₫
 Váy cúp ngực 2 dây 1VA1045DO Váy cúp ngực 2 dây 1VA1045DO
695,000₫
 Váy đáp ren cổ 1VA1102BE Váy đáp ren cổ 1VA1102BE
750,000₫
 Váy hoa chiết eo 1VA551XT Váy hoa chiết eo 1VA551XT
795,000₫
 Váy kimono đan dây 1VA1048XT Váy kimono đan dây 1VA1048XT
750,000₫
 Váy li cá nơ lưng 1VA1059DO Váy li cá nơ lưng 1VA1059DO
695,000₫
 Váy nhún ngực cổ vuông 3VA614XL Váy nhún ngực cổ vuông 3VA614XL
750,000₫
 Váy nhún ngực đuôi cá 2VA395BE Váy nhún ngực đuôi cá 2VA395BE
750,000₫
 Váy nhún ngực tay bồng 1VA1081HO Váy nhún ngực tay bồng 1VA1081HO
695,000₫
 Váy nhún ngực tay bồng 1VA1114XL Váy nhún ngực tay bồng 1VA1114XL
750,000₫
 Váy nhún, tùng bèo 3VA638DO Váy nhún, tùng bèo 3VA638DO
750,000₫
 Váy nơ ngực 1VA1088DO Váy nơ ngực 1VA1088DO
695,000₫
 Váy nơ ngực 1VA1088XT Váy nơ ngực 1VA1088XT
695,000₫
Hết hàng
 Váy phối tơ cúc bạc 1VA1028DE Váy phối tơ cúc bạc 1VA1028DE
895,000₫
 Váy rút ngực xẻ đùi 1VA1031XL Váy rút ngực xẻ đùi 1VA1031XL
695,000₫
 Váy tay thường nhún vai 1VA1027DO Váy tay thường nhún vai 1VA1027DO
695,000₫
 Váy tơ bổ ngực nhún 1VA1105BE Váy tơ bổ ngực nhún 1VA1105BE
750,000₫
 Váy tơ nến 2 ly 1VA1012TR Váy tơ nến 2 ly 1VA1012TR
795,000₫
 Váy trơn bèo đuôi cá 1VA994XT Váy trơn bèo đuôi cá 1VA994XT
795,000₫
 Váy wrap cúc lệch xẻ đùi 1VA1110DO Váy wrap cúc lệch xẻ đùi 1VA1110DO
695,000₫
 Váy wrap đính cúc 2VA656BE Váy wrap đính cúc 2VA656BE
750,000₫
 Váy wrap nhún hông 1VA1034TI Váy wrap nhún hông 1VA1034TI
695,000₫
 Váy wrap nơ eo 4VA656TR Váy wrap nơ eo 4VA656TR
750,000₫
 Váy xêp li chéo eo 1VA1033DO Váy xêp li chéo eo 1VA1033DO
750,000₫
 Váy xếp ly ngực 1VA1013TR Váy xếp ly ngực 1VA1013TR
850,000₫