Đồng giá 699K

 Váy chấm bi cổ đổ 2VA985TR Váy chấm bi cổ đổ 2VA985TR
850,000₫
 Váy cổ V phối tơ ngực 1VA1095TR Váy cổ V phối tơ ngực 1VA1095TR
850,000₫
 Váy cổ xếp 2 tầng 1VA1050DE Váy cổ xếp 2 tầng 1VA1050DE
850,000₫
 Váy cúp ngực nhún thân 1VA1003XL Váy cúp ngực nhún thân 1VA1003XL
850,000₫
 Váy nhún eo 2 tầng 1VA1056HO Váy nhún eo 2 tầng 1VA1056HO
850,000₫
 Váy nhún ngực 1VA1086TR Váy nhún ngực 1VA1086TR
795,000₫
 Váy nhún ngực cúc trai 1VA1119HO Váy nhún ngực cúc trai 1VA1119HO
795,000₫
 Váy nhún ngực tay lơ vê 1VA1046BE Váy nhún ngực tay lơ vê 1VA1046BE
795,000₫
 Váy tay nhún tùng loe 1VA1018DO Váy tay nhún tùng loe 1VA1018DO
795,000₫
 Váy tơ nhún eo 2VA998HO Váy tơ nhún eo 2VA998HO
795,000₫
 Váy trơn bèo đuôi cá 1VA994HO Váy trơn bèo đuôi cá 1VA994HO
795,000₫
 Váy wrap xẻ cúc to 1VA1087XL Váy wrap xẻ cúc to 1VA1087XL
795,000₫