Sale 10%

 Tana Dress 6VA159TR Tana Dress 6VA159TR
695,000₫
 Váy 2 dây 2 ly 1VA1096DO Váy 2 dây 2 ly 1VA1096DO
695,000₫
 Váy chấm bi cổ đổ 1VA958XT Váy chấm bi cổ đổ 1VA958XT
695,000₫
 Váy cổ 2 ve đai eo 1VA1049CA Váy cổ 2 ve đai eo 1VA1049CA
695,000₫
 Váy cổ V cúc to 8VA068CA Váy cổ V cúc to 8VA068CA
695,000₫
Hết hàng
 Váy cổ V xếp tơ sống 1VA1051HO Váy cổ V xếp tơ sống 1VA1051HO
850,000₫
 Váy cổ vuông nơ ngực 2VA855BE Váy cổ vuông nơ ngực 2VA855BE
750,000₫
 Váy cúp ngực 2 dây 1VA1045DO Váy cúp ngực 2 dây 1VA1045DO
695,000₫
 Váy cúp ngực nhún thân 1VA1003XL Váy cúp ngực nhún thân 1VA1003XL
850,000₫
 Váy dài tay cam đất 4VA189CA Váy dài tay cam đất 4VA189CA
750,000₫
 Váy hoa chiết eo 1VA551XT Váy hoa chiết eo 1VA551XT
795,000₫
 Váy hoa hồng đuôi cá 1VA1135HO Váy hoa hồng đuôi cá 1VA1135HO
750,000₫
 Váy kimono đan dây 1VA1048XT Váy kimono đan dây 1VA1048XT
750,000₫
 Váy nhún ngực cổ vuông 3VA614XL Váy nhún ngực cổ vuông 3VA614XL
750,000₫
 Váy nhún ngực tay lơ vê 1VA1046BE Váy nhún ngực tay lơ vê 1VA1046BE
795,000₫
 Váy nhún, tùng bèo 3VA638DO Váy nhún, tùng bèo 3VA638DO
750,000₫
 Váy phối tơ tay bồng 1VA1175BE Váy phối tơ tay bồng 1VA1175BE
750,000₫
 Váy rút dây ngực 1VA1025XL Váy rút dây ngực 1VA1025XL
695,000₫
 Váy rút ngực xẻ đùi 1VA1031XL Váy rút ngực xẻ đùi 1VA1031XL
695,000₫
 Váy tay thường nhún vai 1VA1027DO Váy tay thường nhún vai 1VA1027DO
695,000₫
 Váy tơ bổ ngực nhún 1VA1105BE Váy tơ bổ ngực nhún 1VA1105BE
750,000₫
 Váy tơ nến 2 ly 1VA1012TR Váy tơ nến 2 ly 1VA1012TR
795,000₫
 Váy trơn bèo đuôi cá 1VA994XT Váy trơn bèo đuôi cá 1VA994XT
795,000₫
 Váy trơn nhún ngực 1VA1000XT Váy trơn nhún ngực 1VA1000XT
1,250,000₫
 Váy wrap nhún hông 1VA1034TI Váy wrap nhún hông 1VA1034TI
695,000₫
 Váy wrap vạt bèo 2VA025XT Váy wrap vạt bèo 2VA025XT
695,000₫
 Váy xêp li chéo eo 1VA1033DO Váy xêp li chéo eo 1VA1033DO
750,000₫