Sale 40%

-30%
 Váy cổ V bèo cổ 1VA660XT Váy cổ V bèo cổ 1VA660XT
599,000₫ 850,000₫

Váy cổ V bèo cổ 1VA660XT

599,000₫ 850,000₫

-23%
 Váy nhún ngực 7 mảnh 1VA664XT Váy nhún ngực 7 mảnh 1VA664XT
499,000₫ 650,000₫
 Váy cúp ngực 3 tầng 1VA526XL Váy cúp ngực 3 tầng 1VA526XL
1,490,000₫
-28%
 Váy nhún bèo đuôi cá 1VA636TI Váy nhún bèo đuôi cá 1VA636TI
499,000₫ 695,000₫
-33%
 Váy 2 dây nhún hông 1VA505BE Váy 2 dây nhún hông 1VA505BE
599,000₫ 895,000₫
-50%
 Váy nhún bèo đuôi cá 1VA550XT Váy nhún bèo đuôi cá 1VA550XT
399,000₫ 795,000₫
-31%
 Váy hoa hồng nhún vai 1VA544HO Váy hoa hồng nhún vai 1VA544HO
799,000₫ 1,150,000₫

Váy hoa hồng nhún vai 1VA544HO

799,000₫ 1,150,000₫

-33%
 Váy nhún ngực tay bồng 1VA557CA Váy nhún ngực tay bồng 1VA557CA
499,000₫ 750,000₫
-33%
 Jump hoa be dài tay 1VA601BE Jump hoa be dài tay 1VA601BE
499,000₫ 750,000₫

Jump hoa be dài tay 1VA601BE

499,000₫ 750,000₫

-33%
 Váy nhún ngực đuôi cá 1VA616XT Váy nhún ngực đuôi cá 1VA616XT
499,000₫ 750,000₫
 Váy cúp ngực 3 tầng 1VA526HO Váy cúp ngực 3 tầng 1VA526HO
1,490,000₫
Hết hàng
 Váy 2 dây trễ vai nhún bèo 1VA631HO Váy 2 dây trễ vai nhún bèo 1VA631HO
499,000₫
Hết hàng
 Váy xoắn ngực, hở lưng 1VA655DO Váy xoắn ngực, hở lưng 1VA655DO
499,000₫
Hết hàng
 Váy wrap linh lan trắng 1VA570TR Váy wrap linh lan trắng 1VA570TR
899,000₫
Hết hàng
 Váy wrap hoa đỏ 1VA645DO Váy wrap hoa đỏ 1VA645DO
695,000₫
Hết hàng
 Váy wrap chân bèo 1VA605HO Váy wrap chân bèo 1VA605HO
499,000₫
Hết hàng
 Váy rút dây nhún 2VA610BE Váy rút dây nhún 2VA610BE
499,000₫
Hết hàng
 Váy kẻ buộc dây 1VA652CA Váy kẻ buộc dây 1VA652CA
499,000₫
Hết hàng
 Váy hở vai bèo 1VA644BE Váy hở vai bèo 1VA644BE
499,000₫