Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán bao gồm 2 hình thức sau:

Hình thức Ship COD: Khách hàng thanh toán khi nhận hàng 

Hình thức chuyển khoản: Hàng sẽ được chuyển đi khi chúng tôi nhận được tiền chuyển khoản đã bao gồm tiền hàng và phí SHIP. 

SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

STK: 1251 000 2057 445

Chủ tài khoản: TRẦN HOÀNG ĐỊNH

Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Đô

Ghi chú: SĐT + Tên váy

 

social